دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
نیم نگاه...

تحمیق آداب پهلوانی

امروز آئین محدودی درباره گرامیداشت یاد و خاطره جهان پهلوان تختی برگزار شد برخی از چهره های سرشناس ورزش ما در باب خصایل جهان پهلوان صحبت کرده اند مرور خاطرات بزرگمردان کشور در همه عرصه ها ارزشمند و غرور بر انگیز است اینکه ما چه شخصیتهای نام آوری داشتیم که باعث سربلندی این آب و خاک و مروج فرهنگ مردمی و پهلوانی بوده اند.

امروز آئین محدودی درباره گرامیداشت یاد و خاطره جهان پهلوان تختی برگزار شد برخی از چهره های سرشناس ورزش ما در باب خصایل جهان پهلوان صحبت کرده اند مرور خاطرات بزرگمردان کشور در همه عرصه ها ارزشمند و غرور بر انگیز است اینکه ما چه شخصیتهای نام آوری داشتیم که باعث سربلندی این آب و خاک و مروج فرهنگ مردمی و پهلوانی بوده اند.


تختی همانگونه که نوشتیم و نوشته اند جاودانه است اما براستی چرا طی نیم قرن گذشته فقط یک تختی در عرصه ورزش کشور پرورش یافته است تختی را چه کسانی پرورش داده اند و به بالندگی رسانده اند و چرا ورزش ما از این گونه شخصیتها خالی شده است به اعتقاد ما باید آئین ها و سمینارهای زیادی برگزار شود تا ابعاد شخصیتی و ورزشی جهان پهلوانان بررسی شود با این نیت در کنار پاسداشت اساطیر راهکارهایی را برای تعالی خصایص قهرمانی و پهلوانی در جامعه ورزش کشور پیدا کرد با حرف نمی شود باید فکری برای تحمیق آداب پهلوانی در این عرصه کرد.


فوتبال عرصه بزرگی
نام نویسی از کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال آغاز شده است دو داور بین المللی فوتبال مسعود مرادی و داوود رفعتی فرم ریاست را پر کرده اند و عزیزی خادم هم نام نوشته است و در این بین می توان علیرضا رحیمی که سر و گرم روزگار بسیار کشیده است نیز یاد کرد که نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شد.
در روزهای آینده به حتم نام های دیگری هم رویت خواهد شد ولی در انتخابات فدراسیون فوتبال یک نکته بسیار مهم را باید در نظر داشت که این ورود به این عرصه کار هر فردی نیست و انتظار داریم افراد مرتبط با جامعه فوتبال شان این انتخابات را رعایت کنند و نقش سیاهی لشگر را ایفا نکنند فوتبال ما هزار و یک مشکل درونی و بیرونی دارد و برطرف ساختن این مشکلات فقط از عهده شخصیتهایی بر می آید که ورزشی باشند و وزن بین المللی لازمه را داشته باشند حالا این قضیه هم باید حل شود که آیا بازنشسته ها می توانند داوطلب شوند یا نه معاونت وزارت ورزش که دائم از منع حضور بازنشسته ها می گوید امیدواریم پیش از انتخابات این قضیه نیز شفاف سازی شود.

نویسنده: رضا اسماعیلی