دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

یزدان‌پناه بهترین بازیکن راند ۱۱ سوپرلیگ

فوروارد ۲۵ ساله شهرداری بندرعباس بهترین بازیکن راند بازدهم سوپرلیگ ایران شد.

فوروارد ۲۵ ساله شهرداری بندرعباس بهترین بازیکن راند بازدهم سوپرلیگ ایران شد. 

به گزارش پایگاه البرزورزشی  محمد یزدان پناه با ۲۲ امتیاز، ۶ ریباند و دو پاس گل مقابل نیروی زمینی نقش مهمی در برد ۹۲ بر ۸۷ تیمش داشت و بازیکن برتر هفته شد.

پس از او  سجاد مشایخی گارد ۲۶ ساله ذوب‌آهن برابر نیروی زمینی ۲۱ امتیاز، ۶ ریباند و ۷ پاس گل داشت تا دومین بازیکن برتر هفته نام بگیرد.

امیرحسین خندان پور سنتر ۲۰۳ سانتیمتری مهرام مقابل شهرداری بندرعباس ۱۳ امتیاز و ۱۰ ریباند داشت تا با دابل دابلش نقشی کلیدی در برد آسان ۷۷ بر ۵۶ مهرام داشته باشد و به همین دلیل سومین بازیکن برتر هغته شد. 

فهرست دیگر بازیکنان برتر راند ۱۱ سوپرلیگ ایران به این شرح است: 

۴- مسعود سلیمانی/ مهرام
۵- پویا یخچالی/ نیروی زمینی
۶- محمد ترابی/ ذوب آهن اصفهان
۷- عمر باری/ شهرداری بندرعباس
۸- صمد نیکخواه بهرامی/ مهرام
۹- دوین سوئیتنی/ ذوب‌آهن اصفهان
۱۰- علی رستمی / نیروی زمینی