دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

کرده: هزینه بین مرز درست زندگی کردن و ...

آنچه که در پی می آید دلنوشته کیومرث کرده مربی بین المللی، گزارشگر و مجری توانان و با تجربه صدا و سیما است که از برخی مسایل مبتلا به جامعه رسانه ای دلگیر می نماید. جامعه ای که با نیروهای جوان و خلاق می توانند پاسدار حرمت اهالی والیبال و منشا تاثیرات ماندگار باشند.

آنچه که در پی می آید دلنوشته کیومرث کرده مربی بین المللی، گزارشگر و مجری توانان و با تجربه صدا و سیما است که از برخی مسایل مبتلا به جامعه رسانه ای دلگیر می نماید. جامعه ای که با نیروهای جوان و خلاق می توانند پاسدار حرمت اهالی والیبال و منشا تاثیرات ماندگار باشند.  
چند كلامي با بعضي از دوستاني كه در خصوص مسائل مختلف واليبال يا قلم   بدست دارند يا در رسانه هستند و يا از انان بعنوان كارشناس ياد مي كنند. 
اين روزها سالم زندگي كردن تبعات دارد و هزينه ، مرز بين درست زندگي كردن و وابسته بودن به باريكي يك خط است كه گذر از ان بسيار سخت و دشوار می نماید اما به یاد داشته باشیداگر به انچه كه مي گوييد باور داشته باشيد و بتوانيد اين مسير را ادامه بدهيد، مي توانيد تغييراتي ايجاد كنيد و اشخاصی تاثیرگزار در جامعه باشیم لذا تقاضا دارم فرصتي پيدا كنيد كه با خودتان تنها باشيد و به سكوت خودتان گوش فرا دهيد ، اینکه سعي نكنیم براي موفق شدن چيزهايي كه همگان دوست دارند ببينند را پيدا كنيد بجاي ان تلاش كنید معني واقعي زندگي دروني خود را در اينجا روي زمين نه رویا  پيدا كنيد و هرگز از نداي قلبت نااميد نشوید در راه مبارزه براي شايستگي و حقيقت گويي ، اين يك بازي خسته كننده است و بيشتر وقت ها به تنبيه شما ختم مي شود ، با وجود تمام انتقادها و توهين هايي كه دريافت مي كنيد و همچنين تشويق ها مهم است كه بدانيد درست زندگي كردن و آزاده بودن از هر چيزي فراتر است.                                                                             
أميرالمؤمنين (ع) می فرمایند؛ اعمال ، همه بر باد است مگر انچه که از روي اخلاص باشد.
نوشته : کیومرث کرده