دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
نیم نگاه...

فردایی برای فخر ورزیدن

پرسپولیس- استقلال وقتی این دو نام را در تاریخچه ورزش فوتبال مرور می کنیم متوجه می شویم که چه نام های بزرگی در دربی پایتخت زینت بخش دو باشگاه معتبر و مردمی بوده است مردانی که تعلقات و دلبستگی های آنها به استقلال و پرسپولیس یا شاهین و تاج ریشه در دل آنها داشت.

پرسپولیس- استقلال وقتی این دو نام را در تاریخچه ورزش فوتبال مرور می کنیم متوجه می شویم که چه نام های بزرگی در دربی پایتخت زینت بخش دو باشگاه معتبر و مردمی بوده است مردانی که تعلقات و دلبستگی های آنها به استقلال و پرسپولیس یا شاهین و تاج ریشه در دل آنها داشت.


به یاد می آوریم مسعود کوزه کنانی، کامبیز جمالی و ناصر حجازی، بیوک جدی کار و منصور پور حیدری و عباس و مسعود مژدهی و رضا عادل خانی و حسن نظری و منصور رشیدی، اندرانیک اسکندریان و کارو حق وردیان و ایرج دانایی فر و پرویز قلیچ خانی و علی جباری و در سویی دیگر عزیز اصلی، ابراهیم آشتیانی، رضا و عزت وطن خواه، علی پروین و ایرج سلیمانی، مسیح مسیح نیا ، جعفر کاشانی ، علیرضا عزیزی، اسماعیل حاجی رحیمی پور، محمد مایلی کهن، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، علی دایی و.. که چقدر به این دو باشگاه و فلسفه های شکل گیری آن معتقد بوده اند و پیکار کردن زیر پرچم این دو تیم ارزش و اعتباری جانانه داشت از فراز و فرودها و گاهی حواشی می گذریم که چاشنی مسابقات ورزش در کشور ما بوده است ولی آنچه که این دو نام را اعتبار بخشیده است اعتقاد راسخی بود که در دل و جان فوتبال بازان قدیمی ریشه دوانده است از نگاه ما پرسپولیس و استقلال سرمایه های ملی فوتبال هستند و همواره توسط سرپرستان و مدیرانی اداره و هدایت شده اند که هم به ورزش اعتقاد و اشتیاق وافر داشته اند و هم در مباحث فرهنگی با حساسیت و احساس مسئولیت فراوان عمل می کرده اند و امروز که نسل جدیدی جانشین آن مردان محکم و استوار شده اند باید بدانند که دربی یک بازی است و 90 دقیقه پایان می یابد آنچه که می ماند اخلاق، معرفت و مرام پهلوانی و ورزشکاری تا فردای این مسابقه سنتی طرفدران هر دو تیم به خود فخر بورزند که چه با ورزشکارانی اصیل و با مرام دارند که ریشه انها از دو درخت تنومند فوتبال کشور نشات گرفته است.
نویسنده: رضا اسماعیلی