دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
محصص در دوازدهمین کنفرانس فوتبال ژاپن؛

سه هزار مربی ژاپنی میهمان اندی راکس بورگ

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون گفت: دوازدهمین دوره کنفرانس فوتبال ژاپن در حالی برگزار شد که آرسن ونگر، اندی راکسبورگ ، گرت ساوتگیت و هولگر اوسیک مهمانان ویژه این وبینار بوده و نکات مختلف آموزشی را مطرح کردند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون گفت: دوازدهمین دوره کنفرانس فوتبال ژاپن در حالی برگزار شد که آرسن ونگر، اندی راکسبورگ ، گرت ساوتگیت و هولگر اوسیک مهمانان ویژه این وبینار بوده و نکات مختلف آموزشی را مطرح کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون گفت: این وبینار به مدت سه روز برگزار شد که بیش از سه هزار مربی ژاپنی به صورت آنلاین در این دوره حضور داشتند. چند مدرس و مربیان مطرح از آسیا و همچنین سه مهمان ویژه "اندی راکس بورگ- مدیر فنی AFC،هولگر اوسیک و ارسن ونگر حضور داشتند.
وی ادامه داد: این وبینار در یکصدمین سال فعالیت فوتبال ژاپن به انجام رسید و در در خصوص برنامه ریزی فوتبال بانوان، آموزش مربیان، آموزش فوتبال پایه، آموزش فوتبال جوانان در سنین 9 تا 18 سال نکات مختلفی مطرح شد.در این نشست برخط من درباره تاثیر کوید 19 بر فوتبال نکات مختلفی را برای مربیان و شرکت کنندگان مطرح کردم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.