دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

مسی فوتبال ایران از مراغه می آید

گوشه گوشه سرزمین پهناور ایران عزیز ما پر از استعدادهای بالقوه است باید آنها را دید و تحت مراقبت و پرورش قرار داد.

گوشه گوشه سرزمین پهناور ایران عزیز ما پر از استعدادهای بالقوه است باید آنها را دید و تحت مراقبت و پرورش قرار داد.

شهر زیبای مراغه هرچند از دیرباز صاحب آوازه ای در ورزش آذربایجان بود اما در سالهای اخیر اخبار چندانی از فعالیتهای ورزشی در این شهرستان به گوش نرسیده است تا اینکه با خبر شده ایم که در بین خیل نوجوانان با استعداد مراغه بازیکنان زبده ای در فوتبال پرورش یافته اند که یکی از آنها دانیال صابونی است بازیکنی با سن کم و تکنیک فردی عالی که حرکات فردی او همه را به یاد مسی فوتبال باز نام آور آرژانتینی می اندازد.
برای اینکه دانیال صابونی به رشد اعلا برسند لازم است که مسوولان ورزش مراغه تیم داری کنند تا فضا برای رشد و شناسایی این نوجوانان با تکنیک مهیا شود به هر روی دیری نیست که او هم مانند بسیاری از بازیکنان ملی پوش خطه آذربایجان سر از تیم های ملی کشور در آورد. 
نویسنده: عباس اسماعیلی