دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

سید جلال عسگری دبیر فدراسیون کشتی عزادار شد

دبیر فدراسیون کشتی در غم از دست دادن مادر همسر محترم خود عزادار شد.

دبیر فدراسیون کشتی در غم از دست دادن مادر همسر محترم خود عزادار شد.


پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی روزنامه ورزشی شوت و این مصیبت وارده را به دبیر فدراسیون کشتی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می گوید. روحش شاد.