دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

ملک محمدی: دیدار با رییس فدراسیون پزشکی صرفا در مورد کشتی بود

رییس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جلسه خود با دکتر نوروزی  را  در ارتباط با کشتی و تبریک مجدد انتخاب مجدد عنوان کرد. 

رییس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جلسه خود با دکتر نوروزی  را  در ارتباط با کشتی و تبریک مجدد انتخاب مجدد عنوان کرد. 


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ دکتر ملک محمدی در همین رابطه به البرز ورزشی گفت: رییس فدراسیون پزشکی همواره نسبت به کشتی و قهرمانان این ورزش توجه ویژه داشته و اکنون که بار دیگر سکان هدایت فدراسیون را در دست گرفته مایل به همکاری و انجام خدمات لازم به ملی پوشان کشتی که از امیدهای مدال المپیک هستنداست. 
ملک محمدی افزود: نشست من با دکتر نوروزی  نیز به دلیل در پیش بودن بازی های المپیک، بحث دوپینگ و ورزش پاک و جلوگیری از آسیب های احتمالی کشتی گیران و درمان به موقع آنها وسایر اقدامات معمول بود که باید در خصوص اردو نشینان کشتی انجام شود.
دبیر پیشین فدراسیون پزشکی ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا بحث همکاری مجدد شما در این فدراسیون نیز مطرح شد، تاکید کرد: دکتر نوروزی از اساتید بنده و بزرگان پزشکی است که سال های طولانی افتخار شاگردی و همکاری با ایشان را داشته ام. الان هم هر زمان و هر کجا  که ایشان مصلحت بدانند کوتاهی نخواهم کرد اما جلسه فی مابین اخیر صرفا در رابطه با مسایل پزشکی فدراسیون کشتی و قهرمانان این ورزش وعرض تبریک مجدد به ایشان بود.