شنبه دوم تیر ماه

آقای ساعی! از شما بعید است

قهرمان تکواندو المپیک در اظهارنامه کمیته قضائیه فدراسون تکواندو از بابت اتفاقات پیش آمده در جریان لیگ باشگاه های کشور اظهار ندامت و عذرخواهی کرد.

قهرمان تکواندو المپیک در اظهارنامه کمیته قضائیه فدراسون تکواندو از بابت اتفاقات پیش آمده در جریان لیگ باشگاه های کشور اظهار ندامت و عذرخواهی کرد.


این خبری است که ما از فدراسن تکواندو دریافت کرده ایم و می پذیریم که بشر جایز الخطا است آن هم در کشوری مثل ایران که همه عصبی هستند و تحت منگنه شرایط روحی قرار دارند و هادی ساعی هم می تواند یکی از این افراد باشد اما قهرمانان با همه ظرایف روحی که دارند باید خویشتن دار باشند.اینکه فردی با داشتن بنیه علمی و مالی خوب مسئولیت سه تیم باشگاهی را بر عهده بگیرد مضاف بر علت می شود تا بار روانی بیشتری را تحمل کند اما اینکه دبیر سازمان لیگ را مورد ضرب و شتم قرار دهند حتی اگر حق با ایشان بود باز بار منفی و قضاوت منفی مردم را به دنبال دارد.
هادی ساعی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک است و لابد منشور این کمیته را به خوبی می داند و درک کرده است و حتما آگاه است که میلیون ها چشم و گوش ناظر اعمل و رفتار امثال وی هستند پس این مساله را باید در خود حل کند که قهرمان آن است که بر نفس اماره خود غلبه کنند. اینکه ایشان که بدون تردید از مفاخر ورزش ما و از المپین های قابل احترام ورزش کشور ما است بخواهد فنونی را که آموخته روی دبیر سازمان لیگ یا بهمان خبرنگار قدمی یا قلمی پیاده کند تمام افتخارات و احترامات خود را زیر سوال می برد. نگاه کنید طی این همه سالها چه جفاهایی که شاید بر مردان بزرگ تکواندو رفته باشد اما ندیده ایم و نخوانده ایم که بخواهند این گونه تلافی کنند هادی ساعی که تاج سر تکواندو ما بوده است.
نویسنده: رضا اسماعیلی