شنبه دوم تیر ماه

یازده امتیاز اسفندیار برای گرین یارد

تیم والیبال گرین‌یارد مازیک در هفته سیزدهم لیگ بلژیک در سه ست پیاپی خنت را شکست داد.

تیم والیبال گرین‌یارد مازیک در هفته سیزدهم لیگ بلژیک در سه ست پیاپی خنت را شکست داد. ( ۲۲-۲۵، ۱۹-۲۵، ۲۱-۲۵)

امیرحسین اسفندیار در این دیدار ۱۱ امتیاز شامل ۹ حمله، ۲ سرویس بدست آورد و جوادکریمی نیز یک امتیاز از بلاک کسب کرد.

گرین‌یارد مازیک با پیروزی در این بازی ۳۵ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد.
نویسنده:جمشید حمیدی