شنبه دوم تیر ماه

اعلام مصوبات و برنامه مسابقات 2021 کنفدراسیون فوتبال آسیا

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مصوبات و برنامه مسابقات 2021 اعلام شد.

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مصوبات و برنامه مسابقات 2021 اعلام شد.

به گزارش پایگاهاطلاع رسانی البرزورزشی، ویندزور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به دبیران کل فدراسیون های عضو از مصوبات و برنامه مسابقات 2021 آسیا خبر داد. در این نامه آمده است:

کمیته بانوان کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که مسابقات انتخابی جام ملتهای  زیر 20 سال و زیر 17 سال بانوان آسیا 2022 در تاریخهای جدید به شرح زیر برگزار شود:

*مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر 20 سال

مرحله اول: از 23 لغایت 31 مردادماه 1400

مرحله دوم: 12 لغایت 16 آبان ماه 1400

*مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر 17 سال

مرحله اول: از 27 شهریور لغایت 4 مهرماه 1400

مرحله دوم: از 17 تا 21 آذرماه 1400

همچنین تاریخ های جدید مرحله نهایی مسابقات جام ملتهای بانوان آسیا از 30 دی لغایت 17 بهمن 1401 خواهد بود.

در بخش کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC موارد ذیل تایید شد.

با در نظر گرفتن عدم اطمینان و خطرات موجود از نظر همه گیری کرونا و برای محافظت از منافع همه ذینفعان، کمیته تصمیم گرفت مسابقات قهرمانی فوتسال AFC کویت 2020 و فوتبال ساحلی  AFC – تایلند 2021 را لغو شد. در حالی که فدراسیون فوتبال کویت و فدراسیون فوتبال تایلند به عنوان میزبان دوره بعدی مسابقات به شرح ذیل باقی خواهد ماند:

کویت:  مسابقات جام ملتهای فوتسال آسیا 2022

تایلند: مسابقات جام ملتهای فوتبال ساحلی آسیا 2023

همچنین کمیته مسابقات AFC  تصمیم گرفت مسابقات قهرمانی زیر 19 سال  ازبکستان 2020 و قهرمانی زیر 16 سال  بحرین 2020 را لغو کند، در حالی که میزبان مربوطه (فدراسیونهای فوتبال ازبکستان و بحرین) به عنوان میزبان دوره بعدی مسابقات در سال 2023 باقی خواهند:

ازبکستان: جام ملتهای زیر 20 سال آسیا 2023

بحرین: جام ملتهای زیر 17 سال اسیا 2023

قرعه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2022، هشتم بهمن ماه و کارگاه آموزشی این مسابقات 15 بهمن برگزار خواهد شد. همچنین زمان برگزاری مسابقات لیگ قهرمان آسیا در دو منطقه غرب و شرق آسیا به شرح زیر است:

*منطقه غرب  آسیا

مرحله پلی آف: 18 فروردین 1400 (7 آوریل 2021)

مسابقات مرحله گروهی: 25 فروردین – 10 اردیبهشت  1400 (14-30  آوریل 2021)

مرحله یک شانزدهم: 22 و 23 شهریور1400  ( 13 و 14 سپتامبر2021)  – تک مسابقه

مرحله یک چهارم: 5 و 6 مهر 1400  ( 27 و 28 سپتامبر2021)  – تک مسابقه

نیمه نهایی (دور رفت): 27 مهر 1400 (19 اکتبر 2021)

نیمه نهایی (دور برگشت): 4 آبان 1400 (26اکتبر 2021)

*منطقه شرق آسیا:

مرحله پلی آف: 25 فروردین 1400 (14 آوریل 2021)

مسابقات مرحله گروهی: 1-17 اردیبهشت 1400 (21 آوریل – 7 می 2021)

مرحله یک شانزدهم: 23 و 24 شهریور1400  ( 14 و 15 سپتامبر 2021) – تک مسابقه

مرحله یک چهارم: 6 و 7 مهر 1400 ( 28 و 29 سپتامبر2021)  – تک مسابقه

نیمه نهایی (دور رفت): 28 مهر 1400 (20 اکتبر 2021)

نیمه نهایی (دور برگشت): 5 آبان 1400 (27 اکتبر 2021)

فینال (دور رفت):  30 آبان 1400 (21 نوامبر 2021 )

فینال (دور برگشت):  6 آذر 1400 ( 27 نوامبر 2021)

لازم به ذکر است در نامه ارسالی کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است: مسابقات مرحله گروهی طبق برنامه فوق به صورت متمرکز انجام می شود و میزبان هر گروه از طریق یک روند درخواست میزبانی مشخص می شود.

همچنین نامه دعوت جهت درخواست میزبانی و سایر جزئیات میزبانی پس از قرعه کشی مرحله گروهی که در تاریخ 8 بهمن 1399 (27 ژانویه 2021)  بصورت آنلاین انجام شود به فدراسیونهای شرکت کننده ارسال می گردد.