دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

تقدیم و تحریم در والیبال ؟!

سه تن از پیشکسوتان عرصه داوری و ناظری در والیبال کشور در مرقومه ای به رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرده اند تا زمان رسیدگی و توجه به درخواست آنها از همکاری با سازمان رویدادها خودداری خواهند کرد.

سه تن از پیشکسوتان عرصه داوری و ناظری در والیبال کشور در مرقومه ای به رئیس فدراسیون والیبال اعلام کرده اند تا زمان رسیدگی و توجه به درخواست آنها از همکاری با سازمان رویدادها خودداری خواهند کرد.

شهباز صدری، حمید حق بین و حسین پورکاشیان در این نامه اعلام کرده اند که با توجه به درخواست حضوری با دکتر داورزنی و شرح ماوقع ناظران فنی در لیگ برتر باشگاه های کشور که نوعی در هم آمیختگی را به وجود آورده است بار دیگر از ریاست فدراسیون والیبال درخواست بررسی قضایا را کرده اند از سویی دیگر تنی چند از داوران جوان مانند احسان شرکایی ، احسا زحمتی و ... نیز نسبت به ارنج داوران در لیگ باشگاه های کشور معترض بوده و اعلام کرده اند که تا رسیدگی به مشکلات موجود در کمیته داوران از قضاوت در لیگ خودداری خواهند کرد این بخشی از دو نوشته ای است که از سوی اشخاص ذی ربط برای ما ارسال شده است اینکه رئیس فدراسیون والیبال وجود نارسایی در دو کمیته یاد شده را معتقد و معترف است یا خیر گذشت زمان ثابت خواهد کرد. ظاهرا دکتر داورزنی دوستانش را رها نخواهد کرد مگر اینکه از سوی آنها لطمه بخورد لابد انتخاب سرپرست قبلی فدراسیون و رئیس پیشین این تشکیلات را از یاد نبرده اید که بعدا چه حکایاتی پیش آورده اند ما به انتزاعی بودن قضایا اعتقاد نداریم و بر این باوریم که آحاد مرتبط با ولیبال باید تابع قوانین و مقررات باشند ولی به شرطی که مسوولان کمیته ها هم جزیره ای عمل نکنند و بدانند که زیر ذره بین عدالت خواهانه جامعه والیبال و یا حداقل بخشی از رسانه های این رشته قرار دارند.
نویسنده: جمشید حمیدی