دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

چشمه ای که همچنان جوشان است!

تیم منتخب آذربایجان غربی در سال ۱۳۶۱ ، در سال های آخر بازیگری " آقا یدالله " یکی از سه بازیکن معروف ملی پوش دهه پنجاه (عزیز پرتوی و محمود محب) که با جوانانی چون مجید ساداتی ، نوبخت سیدعباسی، رسول بابا صباحی و …. همبازی شد و بعدها مربی آنان شد.

ایستاده از چپ: حمید مومنی، رسول بابا صباحی، بهرام سلیمانی، احمد نعمت زاده، مجید ساداتی، ابراهیم قادر و نوبخت سید عباسی؛ نشسته از چپ یدالله کارگرپیشه ، رجب فرزام نیا ، مجید فرزامیان ، کریم قصاب تبریزی و ابراهیم عونی

رسول بنایی ، ابراهیم وطن پرست و چند بازیکن ارومیه ای نیز در آن روزگاران جزو بازیکنان مطرح زمان خود بوده اند و بعدها نسل جدیدی از ستاره ها چون جاویدمحسنی نیا، رامین مراد پور، ساسان خداپرست، حامد رضایی، محمدی نژاد، عبدالرضا علیزاده، محمدی ساعی، حسین پرموز امیر خداپرست و اکنون نیز سعید معروف ، میلادعبادی پور ، محمد رضا حضرت پور ، شریفی، کریمی و… ادامه دهنده راه این نسل بالنده اند.
چشمه ای که همچنان با توخته، سعادت و فلاحت خواه و سهیل مسعود و … برای والیبال ایران می جوشد و مرواریدهای غلطان خلق می کند.

عکس واطلاعات از: نوبخت سیدعباسی
تنظیم وارسال از: اصغر قلندری