پنجشنبه سی ام فروردین ماه

رنکینگ جهانی بوکسور‌ها تاثیری در روند امتیازگیری ندارد

پس از لغو رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک که قرار بود در پاریس برگزار شود اخبار مختلفی مبنی بر توزیع سهمیه‌ها تنها از طریق رنکینگ جهانی منتشر شد، اما جایگاه بوکسور‌ها در این رنکینگ هیچ تاثیری در حضورشان در المپیک توکیو نخواهد داشت.

پس از لغو رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک که قرار بود در پاریس برگزار شود اخبار مختلفی مبنی بر توزیع سهمیه‌ها تنها از طریق رنکینگ جهانی منتشر شد، اما جایگاه بوکسور‌ها در این رنکینگ هیچ تاثیری در حضورشان در المپیک توکیو نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی و به نقل از خبرگزاری میزان؛ رنکینگ جهانی بوکس تنها سالی یک بار اعلام می‌شود و آخرین رنکینگ اعلام شده فدراسیون جهانی هم مربوط به سال گذشته است و نکته جالب اینجاست که این رنکینگ در ۱۰ وزن بوده در حالی که المپیک در ۸ وزن برگزار خواهد شد. با توجه به حذف اوزان ۴۹، ۵۶، ۶۰ و ۶۴ کیلوگرم دیگر رنکینگ این اوزان اعتبار جهانی ندارد و به همین خاطر مسیر توزیع سهمیه‌های المپیک به هیچ عنوان رنکینگ جهانی نخواهد بود.

مدال‌های بوکسور‌ها پس از المپیک ریو در مسابقات بین المللی و همچنین عملکرد آنها در رقابت‌های گزینشی المپیک در سطح قاره‌ها معیار اصلی توزیع سهمیه‌های باقی مانده خواهد بود.

پس از پایان رقابت‌های قاره‌ای در اروپا و آمریکای جنوبی تنها ۳۲ سهمیه باقی می‌ماند که قرار است طبق معیار‌هایی که در فوق اعلام شد، در هر وزن ۴ سهمیه بین بوکسور‌هایی که امتیاز‌های لازم را بدست می‌آورند پخش شود.

امید احمدی صفا بوکسور سبک وزن کشورمان به علت کسب مدال برنز در بازی‌های کشور‌های اسلامی و کسب عنوان ششم در آخرین رقابت‌های گزینشی المپیک شانس کسب سهمیه را خواهد داشت.