پنجشنبه سی ام فروردین ماه

ماخوبا، بوکسور ماه فوریه 2021

دقیقاً یک سال پس از کسب عنوان قهرمانی ، حاکم بین المللی فوق سنگین وزن فدراسیون جهانی بوکس، گینا ماخوبا از آفریقای جنوبی در اولین دفاع عنوان خود درخشید.

 دقیقاً یک سال پس از کسب عنوان قهرمانی ، حاکم بین المللی فوق سنگین وزن فدراسیون جهانی بوکس، گینا ماخوبا از آفریقای جنوبی در اولین دفاع عنوان خود درخشید.

 ماخوبا دردوربان در دور سوم، تولانی گامد رقیب را شکست داد و به عنوان بوکسور WBF ماه فوریه 2021 رسید.

ماخوبا در این مرحله رکورد حرفه ای خود را به 6-1-1 (2) ارتقا داد ، و صریحاً اظهار داشت که برای چالش های بزرگتر بیش از همه آماده است.

مترجم : اعظم سعیدی