شنبه پنجم خرداد ماه
یوونتوس حذف شد، طارمی اخراج؛

اشتباه وحشتناک طارمی

گرفتن پنالتی  هنرمندانه  از سوی طارمی که به گل مبدل شد،قند تو دل ما آب کرد،اما یک اشتباه وحشتناک توسط مهدی و اخراج او همه را پای تلویزون میخکوب کرد و یاران‌ پورتو زا به زحمت انداخت.

گرفتن پنالتی  هنرمندانه  از سوی طارمی که به گل مبدل شد،قند تو دل ما آب کرد،اما یک اشتباه وحشتناک توسط مهدی و اخراج او همه را پای تلویزون میخکوب کرد و یاران‌ پورتو زا به زحمت انداخت.


آخر کسی نبود به مهدی بگوید این چه وقت شوت زدن بود؟
 تو تک ستاره پورتو هسنی و چشم همه علاقه مندان متوجه حرکات تو است.
این نوع حرکات و تمارض کردن ها، خاص فوتبال ایران است نه تو لیگ اروپا.
پسر خوب تو یک‌مهاجم‌حرفه ای هستی و یاید حواست بیش از اینها جمع باشد.
آخه چه کسی می پذیرد،در  ورزشگاه‌ خالی از تماشاگر ادعا کنی که صدای سوت داور را نشنیده ای؟
تو با این حرکت ،پورتو  را تا لبه پرتگاه‌ هدایت کردی و علاقه مندان فوتبال را هم‌ نصفه جان کردی !
پسر خوب ایرانی:
تیم‌ملی بزودی بازی دارد.سرنوشت فوتبال ما در گرو پیروزی بر بحرین و عراق است‌ تا راه صعود به جام‌جهانی هموار شود.
تو خوب می دانی که بازیکنان این دو تیم استاد بازی روانی هستند.
مدافعان‌بحرین و عراق تو اعصاب بازیکنان‌ما کار می کنند و در وقت تلف کردن و  به خشونت کشاندن بازی با تجربه عمل می کنند..
نکنه تو اون دو دیدار از کوره در بروی و با یک واکنش تند از بازی اخراج شوی؟
مردم‌ما از دار دنیا همین فوتبال را دارند.دلخوشی مردم‌ما  حضور در جام‌جهانی است .
تو  و دیگر بازیکنان ایران باید با حواس جمع و خویشنداری در بازیهای ملی حاضر شوید تا جواز حضور در حام جهانی بدست آید و...
حیف که با صعود پورتو  به جمع هشت تیم برتر لیگ اروپا،جای طارمی در  دیدار بعدی خالی است.
دیدن بازی پورتو با حضور طارمی طعم دیگری دارد. غیبت او در دیدار بعدی کام علاقه مندان فوتبال را تلخ خواهد کرد. 
دیشب مهدی سخت ترین لحظات زندگی اش را سپری کرد.
اگر پورتو حذف می شد،یقینا او خودش را نمی بخشید،جرا که در یک لحظه غفلت از بازی اخراج شد.
مجددا می گوئیم پسر خوب ،حواست را جمع کن و بی گدار به آب نزن.

نویسنده: احمد میرزاییان