جمعه سی و یکم فروردین ماه
یادگار ماندگار...

نقبی به تاریخ...

لیگ سراسری والیبال باشگاه های کشور در شرایطی به پایان رسید که والیبال ما از سال 54 دارای مسابقات باشگاهی سراسری بود و آنچه در ذیل می بینید جمعی از ستارگان نخستین دوره لیگ سراسری تحت عنوان جام پاسارگاد بود که اسامی آنها را در ذیل مشاهده می کنیم.

لیگ سراسری والیبال باشگاه های کشور در شرایطی به پایان رسید که والیبال ما از سال 54 دارای مسابقات باشگاهی سراسری بود و آنچه در ذیل می بینید جمعی از ستارگان نخستین دوره لیگ سراسری تحت عنوان جام پاسارگاد بود که اسامی آنها را در ذیل مشاهده می کنیم.


در تصویر از راست ردیف اول مهدی رزاقی پرسپولیس، ماشا الله فرخ منش، عزیز پرتوی ، محمود چایچی، مصطفی ذوقی، تاج امیرحیدری تاج، فریبرز استخری دخانیات ، حسین جهانی برق تهران محمود محب، مهدی صابرپور، قاسم توکلی تهران جوان  محمد طاهری دخانیات ، رضاچیتگر پرسپولیس منوچهر اخشین دخانیات و جلال رزاقی پرسپولیس است.