پنجشنبه سی ام فروردین ماه

تکلیف ۲۴ سهمیه المپیک در کشتی مشخص شد

در پایان رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی گزینشی المپیک در آفریقا و اقیانوسیه، ۲۴ آزاد و فرنگی کار موفق به کسی سهمیه المپیک برای کشورشان شدند.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، در پایان رقابت های کشتی آزاد و فرنگی گزینشی المپیک در قاره آفریقا و اقیانوسیه در تونس، نفرات اول و دوم توانستند سهمیه المپیک را در ۶ وزن المپیکی کسب کنند.

 

اسامی نفراتی که در کشتی آزاد موفق به کسب سهمیه المپیک در این رقابت ها شدند به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- دیامانتینو یونا فافه (گینه بیسائو) ۲- عبدالحاک خیرباشی (الجزایر)
۶۵ کیلوگرم: ۱- آداما دیاتا (سنگال) هایتم داخلااوی (تونس)
۷۴ کیلوگرم: ۱- امر رضا رمضان حسین (مصر) ۲- آگوستو میدانا (گینه بیسائو)
۸۶ کیلوگرم: ۱- اکریکیم آجیومور (نیجریه) ۲- فاتح بنفرداله (الجزایر)
۹۷ کیلوگرم: ۱- محمد ساداوی (توس) ۲- محمد فارد (الجزایر)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- دیالدین کمال عبدالمطلب (مصر) ۲- جاهد ارحال (الجزایر)

اسامی نفراتی که در کشتی فرنگی موفق به کسب سهمیه المپیک در این رقابت ها شدند به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- حایتهم محمود (مصری) ۲- عبدالکریم فرگات (الجزایر)

۶۷ کیلوگرم: ۱- سلیمان نصر (تونس) ۲- عبدالمالک مرابت (الجزایر)
۷۷ کیلوگرم: ۱- لامجد مافی (تونس) ۲- زاید اوگرام (مراکش)
۸۷ کیلوگرم: ۱- محمد احمد (مصر) ۲- بشر آزارا (الجزایر)
۹۷ کیلوگرم: ۱- آدم بودجملین (الجزایر) ۲- هایکل آچوری (تونس)
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- عبدالطیف محمد (مصر) ۲- امین گونیچی (تونس)