پنجشنبه سی ام فروردین ماه

آغاز طلایی فایتر های ایرانی در ژاپن

سینا کریمیان و محمود ستاری دو فایتر کی1 حاضر در ژاپن با برتری مقابل حریفان قدر خود نام رزمی کاران ایرانی رات بر سر زبان ها آوردند و درخششی چشم گیر کارشناسان این رشته را به تحسین وا داشته اند.

سینا کریمیان و محمود ستاری دو فایتر کی1 حاضر در ژاپن با برتری مقابل حریفان قدر خود نام رزمی کاران ایرانی رات بر سر زبان ها آوردند و درخششی چشم گیر کارشناسان این رشته را به تحسین وا داشته اند.


در آغاز سال محمود ستاری به مصاف هیساکی مبارز با تجربه ژاپن رفت و او را ضربه فنی و نقش بر زمین ساخت او این پیروزی را عید نوروزی بر هموطنان ایرانی خواند سپس نگاه ها به مبارز سینا کریمیان و کی جی معطوف شد.


در این مبارزه که برسر کمر بند زرین کی 1 بود که دو مبارز هفت ماه بی صبرانه برای شروع آن لحظه شماری می کردند قدرت بالای بدنی کریمیان در راند دوم سبب شد تا وی با مشت چرخشی حریف ژاپنی را ناکوت سازد و مجددا کمربند طلایی این ورزش را به خود اختصاص دهد در لحظاتی که تماشاچیان حاضر در سالن نیهون بودوکان توکیو به احترام و افتخار پیروزی کریمیان به پا خواسته بودند وی در حالی که اشک شوق می ریخت این قهرمانی را به ملت ایران تقدیم کرد و سپس نوبت روزنامه های ورزشی همچون نیکان و اسپورتس رسید که با درج عکس ها و تعلیل های فراوان از ایرانیان ستایش کنند. 
گزارش از: رضا مقدم_ژاپن