سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

شاخ غول شکست اما ...

زنیت کازان باز هم یک بازی برده را باخت و این بار الکنو سرمربی جدید تیم ملی والیبال که سکان هدایت کازانی ها را بر عهده دارد مغلوب شاگردان شاگرد سابق خود الکسی وربوف در تیم کوزباس شد.

زنیت کازان باز هم یک بازی برده را باخت و این بار الکنو سرمربی جدید تیم ملی والیبال که سکان هدایت کازانی ها را بر عهده دارد مغلوب شاگردان شاگرد سابق خود الکسی وربوف در تیم کوزباس شد.
 برای کوزباس زایتسف در سرویس و حمله کولاک کرد و کوباز نیز پاس های عالی ساخت تیم الکنو از پاس های بد باتکوف صدمه دید و دو بازیکن خارجی این تیم انگابت و بدنوژ در حد انتظار نبودند اما این به معنی ضعف الکنو نیست.
 الکنو از سال 2008 تاکنون بازنیت یکه تاز لیگ گروه ها بود و بدیهی است که در کارنامه هر مربی روزهای خوب و بد حضور داشته و خواهد داشت چون تیم بدون شکست در ورزش حرفه ای معنا ندارد حالا دوستداران زنیت کازان مدعی شده اند که این تیم باید دست نیاز به سوی مربیان ایتالیایی یا برزیلی دراز کنند چون والیبال روسیه از حضور مربیان غیر روسی مانند ساملو، بلاچی و پیشتر مرندای برزیلی دیجورجی ایتالیایی منفعت برده است.
کشوری که روزگاری به هیچ بازیکن و مربی غیر روسی اعتقاد نداشت و خود مکتب ویژه ای را به وجود آورده بود اکنون رو به سوی دنیای آزاد اطلاعات و فن آوری آورده است و باید منتظر یک دگرگونی و دگردیسی جدید در والیبال سرزمین شورا های سابق بود.


نویسنده: جمشید حمیدی