جمعه سی و یکم فروردین ماه

گرایی : امیدوارم باطلای المپیک زحمات پدرم را جبران کنم

محمدرضا گرایی قهرمان بی حاشیه تیم ملی کشتی فرنگی بعد قهرمانی در گزینشی وزن ۶۷ کیلوی المپیک در شهر آلماتی قزاقستان به خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی گفت خیلی خوشحال هستم و خدارا شکر می کنم که موفق شدم در این دوره از مسابقات  با امادگی خوبی داشته باشم.

محمدرضا گرایی قهرمان بی حاشیه تیم ملی کشتی فرنگی بعد قهرمانی در گزینشی وزن ۶۷ کیلوی المپیک در شهر آلماتی قزاقستان به خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی گفت خیلی خوشحال هستم و خدارا شکر می کنم که موفق شدم در این دوره از مسابقات  با امادگی خوبی داشته باشم.

در این رقابتها نتیجه  دلخواهم  گرفتم و سهمیه وزن ۶٧ کیلوگرم اامپیک را کسب کردم در این مسابقات با ۴ رقیب کشتی گرفتم که هر کدام از کشتی ها برایم  یک فینال بود.

در ضمن  کشتی فینال من  عنوان دار جهان بود  که خداروشکر با تدابیر که کادر فنی تدوین کرده بودند.  توانستم همانطوری که گفته بودند برنامه رو پیاده کنم و با نتیجه عالی شکستشان بدهم وصاحب مدال طلا شوم
در آخر هم امید وارم در المپیک توکیو من و برادرم بتوانیم با گرفتن مدال خوش رنگ المپیک زحمات پدر و مادر مان را جبران کنیم.
نویسنده: احمد دباغ