جمعه سی و یکم فروردین ماه
سکوت نماینده ایران به چه قیمت؟

تفاوت آل کثیر با دیگران

مهاجم گلزن تیم الشارجه بعد از به ثمر رساندن گل دست به همان روش وشادی می زند که آل کثیردر فصل گذشته لیگ قهرمانانآسیا آن را انجام داد تا به سرعت برق وباد به مدت شش ماه محروم وجریمه نقدی تا مقدمات فاصله گرفتن تیم پرسپولیس از قهرمانی در آسیا فراهم شود.

با گذشت چند روز پس از شادی مهاجم الشارجه ا.اف.سی همچنان خودرا از بی خبری به خواب زده وسخت است در این حالت تشکیلات فوق را از خواب مصنوعی بیدار کرد.

از یاد نرفته است، بعد از شادی گل از سوی آل کثیر بسیاری از مدیران عربی به صورت واحد چنان فشاری را بر ا.اف.سی وارد آوردند تا آل کثیر هنوز به هتل نرسیده حکم محرومیت شش ماهه را دریافت کند.

متاسفانه نماینده فوتبال ایران در ا.اف.سی که حقوق بالای دلاری دریافت می کند در این غفلت صاحبان کرسی ا.اف.سی آنها را همراهی می کند.

اما به راستی سکوت به چه قیمت؟ اگر حرکت آل کثیر جرم وخلاف روحیات انسانی وورزشی قلمداد می شود، چرا در برابر حرکت مهاجم الشارجه سکوت اختیار شده است؟

دل ما خوش است که در ا.اف.سی صاحب کرسی ونماینده هستیم.غافل از اینکه عافیت طلبی اجازه نمی دهد که از حقانیت فوتبال ما درنهادهای رسمی فوتبال دفاع شود. متاسفانه منافع شخصی آقایان باعث می شود که در قبال اعمال نفوذ کنفدراسیون آسیا و عرب ها سکوت کنند و ...

نویسنده: اکبر عزیزی