سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

پیشوا: احمدی در لیست تیم کشتی کردستان نبود

علی پیشوا سرپرست تیم  کشتی آزاد جوانان اعزامی به مسابقات انتخابی تیم ملی به تهران گفت تا لحظه آخر من اطلاع نداشتم که ماهان احمدی جزو نفرات اعزامی تیم استان کردستان نبوده چون اسامی تمامی استان ها مستقیم به فدراسیون کشتی ارسال می شود.

به دنبال پیاده کردن ۳ کشتی گیر جوان سنندج در بین راه و نشر آن در رسانه های مجازی که در البرز ورزشی نیز انعکاس یافت، علی پیشوا سرپرست تیم  کشتی آزاد جوانان اعزامی به مسابقات انتخابی تیم ملی به تهران گفت تا لحظه آخر من اطلاع نداشتم که ماهان احمدی جزو نفرات اعزامی تیم استان کردستان نبوده چون اسامی تمامی استان ها مستقیم به فدراسیون کشتی ارسال می شود .

علی پیشوا در این رابطه به البرز ورزشی گفت: به هنگام برگشت از مسابقات انتخابی جوانان سرمربی تیم جوانان کردستان علی پیشوا به من گفت یکی از کشتی گیران جزو لیست تیم اعزامی نیست و ما مسوولیتی در برابر وی نداریم او را از مینی بوس پیاده کنید. به ایشان گفتم چرا موضوع را قبلا به من نگفته بودید. لذا به کشتی گیر مذکور گفتم شما از خودرو پیاده شوید. من هم با شما می آیم  تا به اتفاق به مقصد برسیم که ایشان پذیرفت در همان عین  دو نفر از دوستان آن کشتی گیر هم که جزو تیم بودند در همراهی با ایشان پیاده شدند. از آن دو نفر درخواست کردم که پیاده نشوند اما نپذیرفتند و پیاده شدند و به اتفاق سه کشتی گیر ماشین کرایه کردند و به مقصد رسیدند.

کل ماجرا همین بود بدون اینکه یک کلمه کم و زیاد کرده باشم. در واقع من اصلا مقصر نبودم اما چون سرپرست تیم محسوب می شوم باید در صورت وقوع حواشی به کمیته انضباطی هم جواب بدهم.

نویسنده: احمد دباغ