شنبه دوم تیر ماه

اسماعیل پور: نگاه فدراسیون کشتی باید کارشناسی باشد

اسماعیل پور معتقد است که فدراسیون کشتی با دید کارشناسی و روانشناسی به تیم نوجوانان ورود کند.  

جواد اسماعیل پور خراسان به خبرگزاری البرز ورزشی گفت:  با دید کارشناسی و روانشناسی به تیم نوجوانان نگاه کنند.  70 درصد این تیم  نونهالانی بودند که در سال 98 قهرمان ایران شدند و 8 مرحله اردوی بسترسازی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه آماده می شدند، که متاسفانه تیم اعزام نشد، سال 99 قربانی کرونا شدند و حالا که آخرین سال نوجوانان هستند، متاسفانه اتحادیه جهانی کشتی به جای اینکه میزبانی رو تغییر دهد، آسان ترین راه را انتخاب و مسابقات رو لغو کرد. با این کار این نوجوانان که می توانستند پشتوانه تیم های جوانان و بزرگسالان باشند که متاسفانه با این روند، سرخورده شده و از گردونه  کشتی حذف خواهند شد.