دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

نامه حمایتی رئیس فدراسیون از برنامه ستاره ساز به مدیر شبکه سه سیما

رئیس فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به شبکه سه سیما برای کمک به توسعه استعدادیابی فوتبال پیشنهادهایی ارائه داد.

یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی فدراسیون در دوره جدید، توجه به فوتبال ملی با رویکرد عدالت محور بوده است. از آنجایی که توسعه فوتبال ملی منوط به فوتبال پایه و توجه ویژه برنامه‌ریزی شده به همه نقاط کشور و همه اقشار و گره‌های سنی است، برنامه‌ریزی برای آغاز پروژه استعدادیابی هم به نوعی آغاز شده است.

در همین راستا ریاست فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به شبکه سه سیما ضمن اشاره به برنامه استعدادیابی ستاره ساز به این موضوع اشاره شده که این برنامه با هدف‌ها و برنامه‌های فدراسیون در حوزه توسعه استعدادهای فوتبال ملی هماهنگ و هم راستاست.

به همین ترتیب پیشنهاد شده با تشکیل یک کارگروه مشترک، این برنامه حداقل در پنج پهنه کشوری و هر پهنه با مرکزیت یک استان محوری تولید و منتشر کرد و به طور علمی، نظام‌مند و یک پارچه، استعدادهای درخشان فوتبال کشور در همه رده‌ها و گروه‌ها شناسایی و برای مرحله نهایی به برنامه ستاره ساز شبکه سوم معرفی شوند.

البته در برنامه‌های دکتر شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به طرح استعدادیابی فوتبال زنان هم توجه ویژه ای شده است. گفتنی است پیشنهاد ارائه شده از سوی ریاست فدراسیون برای توسعه و گسترش برنامه ستاره‌ساز به شبکه سه ارائه شده و سیستم استعدادیابی فدراسیون فوتبال برای تیم‌های ملی طبق برنامه ریزی کمیته جوانان انجام خواهد شد.

هدف از ارائه این پیشنهاد این است که نفرات برتر برنامه ستاره ساز تحت پوشش حمایتی فدراسیون فوتبال قرار بگیرند.