جمعه یکم تیر ماه

نبی به فوتبال باز می گردد!

بار دیگر خبر بازگشت نبی دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال به گود فوتبال به گوش می رسد. بازگشت مرد باتجربه و مدیر شایسته زمانی قوت گرفت که بحث دوشغله بودن قنبرزاده دبیرکل کنونی جدی تر شده است. قنبرزاده دو شغله است و از مراجع قانونی این نکته به وی اعلام شده است.

البته قنبرزاده برای ماندن در دبیر کلی فدراسیون فوتبال به مراجع قانونی اطلاع داده به دنبال انتقال ماموریت خود از شغل اول به فدراسیون فوتبال است،اما تا کنون این اتفاق رقم نخورده است.گویا پیچ وخم هایی بر سر این اتفاق وجود دارد گویا این گره با دست باز نمی شود.

 ظاهرا مسئولان ورزش بر این اندیشه هستند تا از مدیریت، تدبیر و اندیشه نبی در فوتبال استفاده شود. فعلا تا رفع مشکل دو شغله بودن قنبرزاده، مقامات وزارت ورزش هیچ اقدامی نسبت به بازگشت نبی به فوتبال نخواهد شد.

نویسنده: اکبر عزیزی