دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

درآمدهای تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان

در پایان دیدارهای گروهی مرحله اول لیگ قهرمانان آسیا، میزان دریافتی تیم های ایرانی از سوی ا.اف.سی مشخص شد.

در این ردیف تیم پرسپولیس تا پایان مرحله اول بیشترین دریافتی را در قیاس با سایر تیم های ایرانی داشته است.

پرسپولیس ازبابت ۵ پیروزی و یک باخت و نیز دریافت۱۰۰ هزار دلار بابت صعود به مرحله دوم ونیز ۴۵هزار دلار به خاطر کمک هزینه سفر در مجموع ۹میلیارد از ا.اف.سی دریافت خواهد کرد.

 استقلال سه پیروزی، دو تساوی و ۱۰۰هزار دلار پاداش صعودو۴۵ هزار دلار کمک هزینه سفر و در مجموع ۸میلیاردو۴۷۰میلیون تومان.

تراکتور دو پیروزی، چهار تساوی،۱۰۰ هزار دلار پاداش صعود و۴۵ هزار دلار کمک هزینه سفر و در مجموع دریافتی ۶میلیاردو۶۰۰میلیون تومان.

فولاد با توجه به  پیروزی این تیم در پلی اف  که مبلغ ۳۰ هزار دلار دریافتی دارد،در بازیهای گروهی یک برد ودو تساوی کسب کرد که ۷۰  هزار دریافتی دارد.به این مبلغ ۴۵ هزار دلار کمک هزینه سفر اضافه خواهد شد.

یادآور می شویم که ا.اف.سی برای هر پیروزی۵۰وهر تساوی ۱۰ هزار دلار پاداش در نظر گرفته است.میزان پاداش تیمها در مرحله دوم بازیها ۵۰درصد افزایش خواهد یافت.