دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

نوروزی مشاور عزیزی خادم شد

با حکم رئیس فدراسیون فوتبال، مشاور پزشکی ریاست فدراسیون فوتبال منصوب شد.

نوروزی مشاور پزشکی عزیزی خادم شد طی حکمی از سوی شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، امین نوروزی به عنوان مشاور پزشکی ریاست فدراسیون فوتبال منصوب شد .

در حکم عزیزی خادم خطاب به نوروزی آمده است: با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت مشاور پزشکی ریاست فدراسیون فوتبال منصوب می شوید. موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.