دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
دیدگاه پرسپولیسی ها و استقلالی های قدیم

دربی از زبان دربی بازان

بازیکنانی که دربی را تجربه کرده اند خاطرات تلخ و شیرینی از این بازی ها دارند آن ها اغلب بهترین دوران زندگی ورزشی خود را حضور در دربی می دانند.

به مناسبت در پیش بودن بازی سنتی دو تیم سرخ و آبی پایتخت با تنی چند از بازیکنانی که دربی را تجربه کرده اند گفت و گو کرده ایم.

مرتضی فنونی زاده: دربی یک بازی ویژه است با شرایط خواص که دو تیم را به سرحد مبارزه جویی میکشاند من پرسپولیس را برنده این بازی مهیج می دانم.

فرشاد پیوس: پیشبینی دربی سخت است چون جوی که بر این بازی حاکم می شود در شکست و پیروزی تیم ها اثر می گذارد ولی به اعتقاد من پرسپولیس در قیاس فنی برتر از استقلال می نماید.

آرش برهانی: استقلال همیشه آماده حضور پرقدرت در دربی است به اعتقاد من در بازی روز چمعه زور خط حمله استقلال بردفاع پرسپولیس می چربد.

مجتبی جباری: تجربه حضور در بازی را فراوان دارم تیمی می تواند به اهداف خود در این مسابقه مهم نزدیک شود که استرس نداشته باشد و سازمان تیمی اش محکم باشد به اعتقاد من هردوتیم نقاط ضعف قوتی دارند که بدون تردید از دید مربیان پنهان نمی ماند این بازی گل دارد و امیدوارم که استقلال برنده این مسابقه باشد.

نویسنده: اکبر عزیزی