دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

خمسه: مربیگری تیم‌ملی افتخاری بزرگ است

محمد صادق شعبان‌خمسه بازیکن سابق تیم‌ملی والیبال اعتقاد دارد که انتخاب مربیان تیم های ملی باید بر مبنای معیارهایی باشد تا کارشناسان و خبرگان بتوانند با توجه به آیتم هایی که فدراسیون اعلام می کند پس از شور و مشاوره به آنها رای بدهند.

از سوی دیگر پذیرفتن سکان هدایت تیم های ملی وطیفه ای ملی بر دوش مربیان می گذارد با اینهمه همه دوست دارند افتخار مربیگری تیم ملی نصیب آنها شود از جمله خودم‌بنده که در امر استعداد یابی و اداره اکادمی استقلال نیز دارای سوابق هستم اما اعتقاد دارم برای قبول مربیگری در سطح ملی از جمله جایگاه مربیگری تیم نوجوانان باید دارای تجربه عملی در این بخش بود و هم کار اموژشی انجام داد و هم تیم را برای کسب مقام حداقل در سطح اسیا اماده ساخت و این البته به منزله ان‌نیست که دوست ندارم مربی تیم نوجوانان شوم چون‌اصلا پیشنهادی به بنده نشده است علی ایحال می خواهم‌تاکید کنم‌مربیگری تیم‌ملی در هررده با حاشیه سازی نمی شود و باید به فدراسیون‌ و‌کارشناسان اجازه داد تابا ارزیابی درست و در نظر گرفتن شاخص های فنی و تجربی از طریق آرای یک کار گروه اگاه واشنا دست به انتخاب بزند، من به شخصه خودم را وابسته و مدیون والیبال می دانم و برای خدمت به ورزش هر گز شرط نگذاشته و نمی گذارم.