دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

ملکی :رقابت های انتخابی کشتی پهلوانی برگزار خواهد شد

برای اولین بار، استفاده از ظرفیتهای فنی 21 استان در رقابت های پیش رو مسعود ملکی(سرپرست دبیری فدراسیون وررزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی) عنوان کرد.

برای اولین بار از ظرفیت فنی داوران و اعضای کمیته فنی 21 استان در رقابت های انتخابی تیم ملی و مسابقات کشتی پهلوانی تعیین پهلوان سال 1400 کشور استفاده خواهد شد.
ملکی افزود در این  رقابت های انتخابی تیم ملی و تعیین پهلوان کشور، 2 رویداد مهم و حساس در این رشته است که می بایست در اجرای آن از داوران و عوامل فنی مجرب در آن استفاده شود.
سرپرست دبیری فدراسیون در ادامه افزود: بر همین اساس برای جلوگیری تضییع حق ورزشکاران و قهرمانان این رشته که در این دو رقابت حساس و جذاب شرکت می کنند از داوران و کمیته فنی مجرب 21 استان استفاده خواهیم کرد که این موضوع برای اولین بار در تاریخ این رشته ملی اتفاق خواهد افتاد.
ملکی با بیان اینکه سلامتی شرکت کنندگان در این رقابت ها از اهم موضوعاتی است که فدراسیون آن را سرلوحه کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: قهرمانانی که در این مسابقات شرکت خواهند کرد می بایست تست کرونای خود که مربوط به 72 ساعت قبل از حضور در فرآیند پذیرش می باشد را همراه داشته باشند.
لازم به ذکر است از حضور افرادی که تست کرونای خود را در دست نداشته باشند توسط همکارانمان که از فدراسیون پزشکی ورزشی در محل پذیرش مستقر هستند، ممانعت به عمل خواهد آمد. 
سرپرست دبیری فدراسیون پهلوانی بیان داشت: پذیرش از داوطلبان حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی و تعیین پهلوان کشور طبق جدول زمانبدی اعلام شده صورت خواهد پذیرفت، همانطور که برنامه ریزی شده است در ابتدا از ورزشکاران، داوران، مربیان، عوامل فنی و اجرایی و ... توسط همکاران در فدراسیون پزشکی ورزشی تست کرونا گرفته خواهد شد و کسانی که در زمان تعیین شده جهت انجام تست کرونا حضو نداشته باشند از ثبت نام و حضور آنها در این مسابقات جلوگیری به عمل خواهد آمد.
نویسنده: احمد دباغ