دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

شخم عمیق ورزش وفوتبال برای تحول جدید

ورزش وفوتبالش در آستانه تحولی عظیم اهالی ورزش وفوتبال منتظر تحول باشند دیر وزود دارد ، سوخت وسوز ندارد.

همه عالم و آدم می‌دانند که فضای فعلی  ورزش وبخصوص فوتبالش بسیار سمی ،  واز درون توسط تفکرهای غیر معقول مدیریتی فاقد تدبیر ،واتاق فکر های فاقد تفکروتخصص ورزشی ،  آن  چنان ضربه خورده ،که دچار حواشی وجنجال های بی شمار وبی پایانی  گردیده وانقدر ، در تفکرات غلط خود غوطه ور،شده که دیگر  حتی توان  گرفتن میزبانی رقابت بین المللی را ندارد؟!؟ و تا زمانیکه ورزش واین فوتبال ، گرفتار آدمهای غیر تخصصی  وباندهای مافیایی ودلالی ، باج خواه وباج بده ، وآدمهای درون آن مشغول نعل وارونه زدن هستند ؟ وهمدلی وهم اندیشی وهم گفتاری تخصصی در فضای ورزش وفوتبال جایگاهی ندارد ؟ این در، بر همین پاشنه می چرخد وهر روز دریغ از دیروزش خواهد شد!! ، همه اهالی فوتبال حتما دراین مدت اخیر،دیدند وشنیدند که چگونه  یک بازی فوتبال لیگ برتری،  که زیبایی های فنی فراوانی در بر داشت ومی توانست گفتمان زیبایی  وفنی  یک فوتبال داخلی را نشردهد؟ چگونه به حاشیه کشیده شدودر دفاع از آنچه شده بود چگونه خودی ها ، از خجالت هم در آمدند ودر نهایت بار دیگر فوتبال وارزش های ورزشی اش بی رنگ شد ؟!؟ و یا شاهد بودیم که چگونه وبه راحتی نوشیدن یک جرعه آب  ، میزبانی فوتبال آسیا ومرحله نهایی جام جهانی که حق مسلم فوتبال ایران  بود، بدلیل عدم حمایت ونبود یک مدیریت قوی توسط آنهایی که دنبال حذف کامل فوتبال ایران آز آسیا هستند ، نادیده گرفته شد وجیکمان در نیامد، ؟!؟ یا حواشی ریز ودرشت همین بازی دربی که مدعی بودیم بهترین بازی ومهمترین دربی فوتبال آسیا ست ؟! اینها در حقیقت  مشتی از آن خروارها ، بلبشوی موجود در  درون ورزش و فضای  فوتبالی است ؟ که اگر واقعا  مدیری   وتدبیری  داشت و یا صاحبی وحامی برایش  بود؟ مطمنا وضعیت آن  ،  این چنین نمی شد؟ فضای فعلی ورزش وفوتبال ، که مدعی، دارا بودن دیپلماسی علمی ورزشی بین المللی است؟!؟ اینک آنقدر درهم وبرهم ،نشان می‌دهد، که عملا  گله وچوپان هردوبا هم گم شده وصاحب گله هم به اتهام جعل  هویت مال خود ،زیر سوال است ؟!؟ ومعلوم نیست کی به کی است؟! براستی آیا  این حق واقعی ورزش وفوتبال است که علی رغم دارا بودن  اعتبارات مالی کلان وپتانسیل کم نظیر نیروی انسانی و مدیریتی تخصصی ، این چنین گرفتار ناملایمات و سختی‌هاوحواشی گردد؟!
   اما مدتی است که شنیده و گفته می شود، بزودی فضای مدیریتی وحتی نوع هدایت ورزش وبخصوص مستطیل سبز فوتبالش، شخم عمیقی برای کاشت وداشت وبرداشت از نوع تحول جدید ،خواهد خورد، این شنیده ونوشته نگارنده نه خواب است ونه رویاپردازی ونه شایعه سازی وجو سازی ،  بلکه یک شنیده بسیار نزدیک به واقعیتی است که ترسیم و مطمئنا بزودی اهالی ورزش شاهد اجرای آن خواهند شد، فوتبال کلان کشور در آینده ،تحول و تغییرات فراوانی را به چشم خواهد دید ، چگونگی این تغییرات جدید با استعفای بسیار محترمانه  وبدور از حواشی معمول در فوتبال که اینک باب شده ، شروع خواهدشد  وبعد از آن طبق قوانین خواسته شده فیفا وطبق مفاد اساسنامه  فدارسیون فوتبال  ، انتخابات و تغییرات ،صورت خواهد گرفت ۰
 وبا این تغییرات قانونی ، بطورکلی مدیریت فوتبال،  نوع اجرایی ساختار سازمان لیگ وحتی مدیران باشگاه ها متحول وبه سبک جدیدی  پوست اندازی خواهند کرد 
این را نوشتم وبعنوان یک پیش مقدمه ،تحول جدید فوتبال و ورزش بیادگار،  تقدیم اهالی ورزش می نمایم ومطمنا ،اجرای این طرح، شاید دیر وزود ،داشته باشد  اما سوخت وسوزی نخواهد داشت، اهالی ورزش وفوتبال منتظر باشند  ، وچنین خواهد شد 
از ما نوشتن بود که نوشیم تا همه بدانند.

نویسنده: سید مهدی ابوس