جمعه یکم تیر ماه

آموزشی فنون کشتی ساحلی در بابلسر

مسابقات انتخابی کشتی ساحلی استان مازندران در تاریخ ۱۲ الی ۱۳ خرداد، هیأت کشتی استان در نظر دارد، یک دوره آموزش  فنون کشتی ساحلی و قوانین تغییر یافته برگزار نماید.

به همین منظور در روز دوشنبه  ۲۷ اردیبهشت یک اردوی تمرینی در ساحل بابلسر در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود.

اقدام خوبی است که نه تنها در استانه برگزاری مسابقات بلکه طول سال باید تداوم پیدا کند و از همه مهم تر این که مربیان فعال استان با اصول علمی آموزش فنون و اجرای مقررات اشنا شوند در واقع آموزش امری مستمر است که باید همیشگی باشد به ویژه اینکه کشتی ساحلی اکنون جزو مواد مسابقاتی رسمی قاره ای هم قراردارد