دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان از سالن محل برگزاری مسابقات فوتبال بازدید کرد

مهدی نصیبی سرپرست دبیری فدراسیون از امکانات محل برگزاری مسابقات فوتبال انتخابی المپیک ناشنوایان در جزیره کیش ، بازدید کرد.

مهدی نصیبی سرپرست دبیری فدراسیون به همراه دکتر دهخدا رئیس ستاد بازیها و تعدادی از مسئولین ستاد اجرایی بازیها روز گذشته با حضور در جزیره کیش از امکانات محل برگزاری مسابقات و اسکان تیمها بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت محل برگزاری مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2022 ناشننوایان قرار گرفت.

در این بازدید ها مسئولین فدراسیون جلساتی جداگانه با عزیزاله فرضی پور مدیر موسسه ورزش ، پازوکی رئیس هیأت فوتبال ، دکتر درویش رئیس هیات پزشکی ، مدیر هتل های محل اسکان و مدیر سالن همایش های بین المللی جزیره کیش  برگزار گردید و هماهنگی های لازم جهت برگزاری هرچه بهتر این مسابقات صورت پذیرفت.

مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 202 ناشنوایان ، 11 الی 21 خرداد ماه در جزیره کیش برگزار می گردد.