شنبه دوم تیر ماه
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

ناطق نوری دبیر انجمن های ورزشی شد

با حکم دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دکتر عباس ناطق نوری رسما به عنوان دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب و معرفی شد.

ناطق نوری که از 5 اسفند 99 به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون انجمنهای ورزشی مشغول بکار شده بود، با حکم وزیر ورزش رسما مسئولیت دبیری این فدراسیون را عهده دار شد.

عباس ناطق نوری دارای مدرک دکترای مدیریت ورزشی است و از قهرمانان و ملی پوشان پیشین اسکی روی آب ایران است که سکان دبیری انجمن اسکی روی آب را نیز بر عهده دارد.

وی همچنین داور و مربی بین المللی ،عضو کمیته فنی، کمیته مسابقات، کمیته توسعه و مربیگری و کمیته کیبل اسکی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا است.