دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
نیم نگاه

تایید برخورد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خاطیان مسابقات اخیر این رشته را نقره داغ کرد و با در نظر گرفتن تنبیهاتی مقصران و مسببان این اتفاقات از حالت انفعالی گذشته که بر این رشته حاکم شده بود خارج شد.

نظم و قانون پذیری در حرکت های اجتماعی به ویژه ورزش های گروهی شرط اساسی است وقتی هرج و مرج جای همراهی را می گیرد و گروه مربوطه را از دستیابی به اهداف مورد نظر دور می سازد.

ورزشکاران رشته فوتبال باید بدانند که اساس این رشته هارمونی و همدلی است که اگر غیر از این باشد دیگر نیازی نبود یک توپ را به 22 نفر بسپارند و به هر بازیکن یک توپ می دادند!

متاسفانه ما در چهارچوب مسابقات ملی هم چوب قانون گریزی را فراوان خوردیم مثل دیدار با تیم ملی چشم بادمی ها که بازیکنان ما به قول معروف سگ را رها کردند و سنگ را بستند. درگیری با داور و بازیکنان حریف آنچان تیم ما را غافلگیر کرد که شیرازه کار ها بهم ریخت و ما با آن همه ستاره مغلوب ژاپن شدیم اکنون در استانه مسابقات مهم دیگری قرار گرفتیم ورزشکاران ما باید فکر و ذکر خود را معطوف به اجرای تاکتیک و فرامین مربیان ساخته و از چهارچوب قواعد بین المللی خارج نشوند که در غیر این صورت اولین برخورد را مسوولان فوتبال داخلی کشور با آن ها خواهند داشت امیدواریم هرگز شاهد بدرفتاری و قانون شکنی در ورزش کشور به ویژه فوتبال نباشیم در این زمینه اول فرهنگ سازی کنیم و سپس بر تبل قانونمندی بکوبیم.

نویسنده: رضا اسماعیلی