دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

تشکر از بزرگواران همدل

حدود 15 سال از انتشار البرز ورزشی می گذرد و ما انقدر غرق در مشکلات و سرگرم کار شبانه روزی بوده ایم که فراموش کرده ایم پای در 15 سال انتشار این موسسه گذارده ایم.

نمی خواهیم از سختی ها بنویسیم چرا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است اما همینقدر که می بینیم جمعی از بزرگانی از راستی ورزش ما را می بینند و اظهار محبت و همدلی می کنند خستگی از تن ما خارج می شود.

طی دو سه روز گذشته جمعی از دوستان و بزرگواران و پیشکسوتان ورزش فرا رسیدن 15 سال انتشار البرز ورزشی را به ما تبریک گفته اند از استاد هسمت خان مهاجرانی گرفته تا استوره هایی چون حسین کلانی و حسن روشن و نیز دکتر احمدی معاونت فرهنگی وزارت ورزش که در حقیقت ایشان را از خانواده رسانه و ورزشی نویسان می دانند و در نهایت دکتر صالحی امیری رییس محترم کمیته ملی المپیک و به ویژه محمود عبدالهی عزیز مدیر روابط عمومی و بین الملل این تشکیلات که با ارسال پیام های محبت آمیز به مجموعه رسانه ای ورزش پایگاه خبر البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت تبریک و خسته نباشید گفته اند ممنون این الطاف هستیم و رفقای وقت تنگ را هرگز فراموش نمی کنیم خداوند یارتان باشد.

حسینعلی اسماعیلی مدیر مسوول و صاحب امتیاز البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت