دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

حسن فرد: دوپینگ در دوچرخه سواری بیداد می کند

هیچ شناختی از کاندیداهای ریاست ندارم و چون نمی شناسم، نظر نمی دهم.

سلطان کوهستان دوچرخه سواری آسیا و دارنده دو مدال طلای جاده بازی های آسیای دوچرخه سواری درباره انتخابات فردای فدراسیون دوچرخه سواری به البرز ورزشی می گوید: هیچ شناختی از کاندیداهای ریاست ندارم و چون نمی شناسم، نظر نمی دهم.

وی می افزاید: ما زمانی قهرمان آسیا بودیم و مدت مدیدی هم در سمت های مختلف همکاری کردیم. اما هر کسی دورانی دارد و اکنون نوبت آن شده که امثال من کنار بنشینند و از دور نظاره گر باشند. اما از نظر من دوچرخه سواری رئیسی می خواهد که پول بیاورد و توانایی فراهم ساختن امکانات و تجهیزات را داشته باشد. سالانه جان چند نفر از دوچرخه سواران ما در جاده ها تلف می شود چون پیست یا جاده مخصوصی در اختیار دوچرخه سواران نیست. رئیس فدراسیون اگر بتواند در یکی از پارک های تهران پیست استانداردی را دایر کند، می تواند منشا اثرات باشد. اینکه برخی ها مدعی هستند که وزارت ورزش ممکن است انتخابات را مهندسی کند، حرف منطقی ای نیست. چرا که وزارت ورزش هم حق دارد خود را صاحب سهم بداند ولی کار دوچرخه سواری بسیار شاق است. دوپینگ در این ورزش آبرویی برای ما باقی نگذاشته است. کدام فرد می تواند بیاید و این ورزش را از وضعیت کنونی نجات بدهد.

گفت و گو: عبدالله محرمی