دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

تیم منتخب آزاد به داغستان می رود

رقابت های بین المللی کشتی جام علی علی اف روزهای 4 تا 6 تیرماه سال جاری در شهر کاسپیسک جمهوری داغستان روسیه برگزار می شود.

 تیم منتخب کشتی آزاد اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: علیرضا سرلک

65 کیلوگرم: ابوالفضل حاجی پور

70 کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری- امیرحسین مقصودی

74 کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور

79 کیلوگرم: بهمن تیموری، حمیدرضا زرین پیکر

86 کیلوگرم: هادی وفایی پور

92 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی، ارشک محبی

97 کیلوگرم: مجتبی گلیج

125 کیلوگرم: عباس فروتن

مربی: ابراهیم مهربان، جانعلی خسرونژاد، فرزاد غیبی