دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

مازیار خوشیوند، مسئول پزشکان اصناف تهران شد

از سوی ستاد مرکزی حامیان دکتر رئیسی، مسئول پزشکان اصناف تهران منصوب شد.

طی حکمی از سوی ستاد مرکزی حامیان آیت الله رئیسی، معاونت سیاسی، احزاب و تشکل کمیته اصناف و بازاریان کشور، مازیار خوشیوند به عنوان مسئول پزشکان اصناف تهران کمیته اصناف بازاریان کشور، معاونت سیاسی احزاب و تشکل های مردمی ستاد مرکزی حامیان آیت الله رئیسی منصوب شد.