دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

پورزند، گردن خود را به تیغ جراحی سپرد

تورج پورزند قهرمان اسبق کشتی تهران بر اثر تمرین های سخت دوران جوانی از ناحیه گردن دچار مشکل شده به ناچار موضع آسیب دیده را به تیغ جراحان سپرد.

تورج پورزند قهرمان اسبق کشتی تهران و برادر 3 شهید که بر اثر تمرین های سخت دوران جوانی از ناحیه گردن دچار مشکل شده و مدام از درد گردن رنج می برد به ناچار موضع آسیب دیده را به تیغ جراحان سپرد که به شکرانه خداوند منان عمل جراحی موفقیت آمیز بوده و کارکنان پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه ورزشی شوت آرزوی سلامتی برای تورج پورزند را دارد.