دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
نیم نگاه

آرامش تیم ملی را بر هم نزنید

هنوز عرق بازیکنان خشک نشده، خستگی بر تن کادر فنی تیم ملی ماند. شایعه شده که فدراسیون فوتبال قصد برکناری اسکوچیچ را دارد.

این شایعات از آن جهت عجیب می نماید که مربی بی ادعای کروات تیم ملی و کادرفنی همراهش با موفقیت از جهنم منامه بازگشتند و متاسفانه عده ای مثل همیشه بدون توجه به منافع ملی و مصلحت فوتبال ملی بر اخبار درگوشی دامن زده اند. در صورتی که به اعتقاد نگارنده بر این است که دکتر عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال آنقدر باهوش و باتدبیر است که مرعوب جوسازان نشود. البته این حق فدراسیون است که دست به اقدامات مقتضی بزند ولی اگر چنین ایده ای را در سر دارد، نه از طریق هیات رئیسه فدراسیون بلکه باید با مشورت های متعدد با افراد فنی و مصلح باشد. می دانیم که تیم ملی بازی های دشوارتری را در مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک درپیش دارد و تا شهریور زمانی باقی نمانده است اما با نسل درخشانی که در اختیار داریم، باید فقط به پیروزی بیندیشیم. کره، ژاپن یا عربستان و... فرقی نمی کند. برای رسیدن به جام جهانی باید قوی بود و از مهره هایی که در اختیار داریم، به بهترین نحو استفاده کنیم. هنر بعدی فدراسیون برنامه ریزی برای مرحله بعدی مسابقات انتخابی جام جهانی است. پس فکر و اندیشه و دست به همکاری های خود را روی هم بگذاریم تا بهترین راه و روش رسیدن به ایده آل را پیدا کنیم.

نویسنده: رضا اسماعیلی