شنبه یکم اردیبهشت ماه

دلیل برکناری نواب رئیسان بانوان چیست؟

در ورزش ما چه می گذرد؟! سوالی است که جواب آن مثل مشکلات هزارتو می ماند.

هنوز چند روزی از برکناری زهره مرزوقی در فدراسیون پرورش اندام نمی گذرد که خبر از کناره گیری و شاید هم کنار گذاشتن مریم منظمی از فدراسیون وزنه برداری است. نکته جالب اینکه هر دو بانوی یاد شده که تحصیلات عالیه دارند و از کارشناسان وزارت ورزش محسوب می شوند، از مدیران محجبه و باسابقه وزارت ورزش به شمار می آیند. با دکتر منظمی فرصت گفت و گو نداشتیم چرا که موبایل ایشان در دسترس نبود. زهره مرزوقی اما در پاسخ پرسش ما می گوید: واقعا نمی دانم که چه می گذرد.

فدراسیون های ورزشی ما پر از مشکلات و ابهامات هستند. اگر همه را تعمیم ندهیم، حداقل در این دو فدراسیون که نواب رئیسان خود را کنار گذاشته اند، مسایل و موارد متعددی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که در این روزهای پایانی وزارت ورزش و دولت بعید می بینیم که کسی یا مرجعی در جست و جوی کشف حقایق باشد.

نویسنده: مرجان بنی یعقوب