شنبه یکم اردیبهشت ماه
تنها سهمیه بانوان هم از دست رفت

طریقت: امان از مدیریت ضعیف فدراسیون وزنه برداری

با برکناری مریم منظمی سومین نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری هم از دور خارج شد. نخستین نایب رئیس، ریحانه طریقت بود که بعد از سه سال همکاری ناچار به ترک این تشکیلات شد...

با برکناری مریم منظمی سومین نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری هم از دور خارج شد. نخستین نایب رئیس، ریحانه طریقت بود که بعد از سه سال همکاری ناچار به ترک این تشکیلات شد. وی امروز در گفت و گو با البرز ورزشی مدیریت علی مرادی را دلیل بروز مشکلات متعدد در این ورزش خوانده است. وی می گوید: امروز یک اتفاق تاریخی برای وزنه برداری دختران ما رخ داده است اما زمانی سهمیه المپیک نصیب خانم جهانفکریان شد که وی به دلیل آسیب دیدگی قادر به شرکت در رویداد بزرگ جهان نیست.

طریقت می افزاید: متاسفانه به دختران ما در وزنه برداری کم لطفی های زیادی شده است و من سه سال بر سر این قضیه جنگیدم. وزنه برداران دختران ما نه زمان تمرینی دارند و نه امکانات و نه حتی میله استاندارد. بسیاری از آنها در خانه و زیرنظر پدرانشان تمرین می کنند. در این شرایط وزارت ورزش چه نظارتی بر اوضاع جاری فدراسیونی مثل وزنه برداری دارد؟! آقای مرادی 38 سال سابقه کار دارد ولی با وجود بازنشستگی مورد حمایت وزارت ورزش است. پشتیبانی باید از مدیرانی به عمل آید که واقعا خدمتگزار و صادق هستند. در وزنه برداری حتی در بخش آقایان داد همه در آمده است. اما هیچ کس به انتقادها و اعتراضات این جامعه پرافتخار توجهی نمی کند.

نایب رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری که هم اینک سمت نایب رئیس کیک بوکسینگ را برعهده دارد، می افزاید: خانم منظمی را فقط به خاطر یک مصاحبه به کمیته انضباطی فراخواندند و کاری کردند که ایشان نیز مانند من و خانم بهرامی عطای ماندن را به لقایش ببخشند.

گفت و گو: صدیقه فتاحی