دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

حق الناس در فوتبال چه مي شود؟

فوتبال بدليل جذابيتي كه دارد ،در قرن اخير تبديل به مهم ترين سرگرمي مردم در سراسر جهان شده است.

همين توجه بيشترين سرمايه گذاري و بلكه گردش پولي و مالي رادر اكثر كشورها به خود اختصاص داده است ،حتي بيشتر از نفت.چون بعضا با بسياري از صنايع از جمله گردشگري ،پوشاك ،كفش و قص عليهذا اورلب دارد!
درباره اقتصاد فوتبال گفتني ها زياد است ،تا جاييكه امروز گفته مي شود ؛برخي از فوتباليست ها حتي از بيل گتس هم بيشتر ثروت دارند!
در چنين اقتصادي اما فوتبال ما كه گردش ماليش از برخي وزارت خانه ها بيشتر است متاسفانه فدراسيون و باشگاهها يش هردوبدهكارند!؟
دليل اين همه بدهكاري چيست؟
چرا در پاسخ اخير نامه دبيركل فدراسيون ،تمام تيم هاي ليگ برتري اعلام بدهكاري كرده اند؟
اين ميزان بدهي از كجا نشات گرفته ؟چراانباشته شده ؟چرادر استقلال و پرسپوليس سر به فلك كشيده شده و..؟
قصد نبش قبر ندارم!اما اين سوال مطرح است كه اگر فقط وفقط هزينه بوده( !)پس درآمد كجا رفته؟اگر توازني ،حالا بهر دليلي، بين هزينه و فايده وحودنداشته ! پس چگونه هرازگاهي فتح اله زاده و دادكان ادعا دارند كه قادرند مديريت اين دو باشگاه را بدون كمك دولت براي پنج سال عهده دار گردند؟
اين ادعا اگر بلوف يا نشان ازشناخت دروني آنها از فوتبال نباشد،معناي ديگرش اين است كه فوتبال درآمد زاست.
اينكه بعضي ها راه آن را بلد نيستند يا تلويزيون بدرستي حق پخش پرداخت نمي كند يا بعد از مهندس عابديني فوتبال ماقادر نبوده از ترانسفر بازيكن منافع سرشاري كسب كند ! دليل نمي شود كه مهمترين مولفه درآمدي فوتبال كه حضور در جام جهاني است، ناديده گرفته شود!؟
فوتبال ما از سال ١٩٩٨ تاكنون ٤ دوره در جام جهاني حضور داشته ! در آمد و يا پاداش حاصل از اين حضور چه شده و كجا رفته؟
امروز صحبت از پاداش نجومي به كي روش و دستيارانش از محل منابع تخصيصي فيفابه فوتبال ايران مي شود ! اماپاداش جام جهاني ٢٠١٤، و آلمان٢٠٠٦و فرانسه ٩٨چه شد؟و البته آن ٢يا٣ ميليون دلاري كه (به نقل از داريوش مصطفوي و بازيكنان وقت تيم ملي نطير خدادعزيزي )در پاريس به آقاي آصفي داده شد!واقعاچگونه تقسيم شد؟
مقصودم در اين مطلب صرفاشناخت و سهم حق الناس از در آمد فوتبال ملي است.
اينكه سهم مردم از اين همه گردش پولي در فوتبال (كه سرمايه اصلي آنها هستند)چه ميزان است؟والبته
سهم سازنده ها و باشگاههايي كه هزينه ميلياردي صرف استخدام بازيكنان اسمي مي كنند تا بواسطه حضور او جمعيت زيادي به ورزشگاهها يا به تماشاي تلويزيوني كشيده شوند!؟
آيا همه پاداش ها بايد بين مربيان و بازيكنان تيم ملي و ايضاعوامل اجرايي و غير و در فدراسيون فوتبال تقسيم شود؟
سهم مربيان استعداد ياب و سازنده و باشگاههايي كه بازيكن به تيم ملي داده اند چه مي شود؟
نيروي انتظامي،داوران و كميته آموزش و غيرو (عوامل برگزاري مسابقات ،حتي باغباني كه زمين چمن راآبياري مي كند)چه سهمي دارند؟آيا اساساحقي دارنديانه؟
صحبت از توسعه و يا توزيع متوازن از پاداش جام جهاني در سطح همه باشگاهها نمي كنم (كه در فوتبال ما محلي از اعراب ندارند)!
اما ميخواهم بپرسم - آيا ناديده گرفتن سهم مربيان سازنده كه بازيكن در سطح ملي تربيت كردند يا باشگاههايي كه سالانه ميلياردها تومان به پاي بازيكنان ملي مي ريزند سهمي از پاداش جام جهاني دارند يا نه؟ و آيا اين (!)حق الناس هست يانه؟
مردمي كه در سرما و گرما با حضورو حمايت هايشان يار دوازدهم تيم ملي قلمداد مي شوند!چه سهمي دارند؟
آياحق دارند ازساده ترين امكانات رفاهي برخوردار باشند كه بسهولت راهي ورزشگاه شوند و براي تهيه بليط مسابقه يا ورود به استاديوم از نرده ها بالا نروند و درآرامش ازديدن مسابقه لذت ببرند ،يا نه؟آيا اين حداقل ها حق الناس هست يا نه؟
رسانه هاي جمعي كه سهم انكارناپذيري در اين چرخه دارند چطور؟
سوال فراوان است ،اما اينكه پاداش هاي همه ادوار حضور تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني چه شده و متاثر ازآن ،چه توسعه اي بلحاظ زير ساختي انجام گرفته ؟و اساسا حق الناس در اين دايره چه تعريفي دارد؟ انتظارمي رود !يك نفر پيدا شود ،احساس مسئوليت بكندو با شهامت به همه سوالات پاسخ بدهد.
مردم نجيب و شريف ما حق دارند بدانند.چون يار دوازدهم تيم ملي هستند..!؟
آقاي رئيسي! رييس محترم قوه قضاييه كه درد مردم به دل داريد،خاطر مباركتان هست بيش ازيك دهه قبل در باشگاه ايرانيان دوبي و در ميان گروهي از اهالي قلم ،درباره سالم سازي در فوتبال چه رويكردي داشتيد؟
بسم الله ،اين گوي و اين ميدان!
⚽مجيد سعيدي⚽