دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

قهرمانان پهلوان مسلک

تسواتان سوکولف از والیبل بازان نام آور دنیای توپ و تور به بمب افکن بلغاری شهرت دارد و از بهترین پشت خط زنهای والیبال جهان است او نیز به جمع یاری دهندگان مردم نیاز مند در ایام شیوع ویروس کرونا پیوست.

این بازیکن محجوب و مودب که سالها لیگ های معتبر دنیا روسیه و ایتالیا و..‌را به تسخیر در اورده است با تهیه جعبه هاب حاوی مواد ضد عفونی کننده و ماسک و اقلام بهداشتی انها رابین مردم محله و خیابانی که در ان زندگی می کنند رایگان اهدا کرد و البته دیده وشنیده ایم فقط انانی که نیازمند بودند باکس ها را گرفته اند و کسی به فکر سو استفا ه واو دپو کردن اقلام نیفتاده است؛در کشور ما فوتبالبازانی چون سید جلال،طارمی وچند قهرمان‌نامی کستی چنین ابتکارات انساندوستانه ای را اجرا کرده اند و لی از جمع والیبالی ها تا انجا که شنیده ایم فقط محمد رصا حصرت پور لیبروی جوان تیم‌ملی بانی اقدامات ارزشمندی را در محله های ارومیه بوده که باید گفت؛احسنت …پهلوانان هرگز نمی میرند چون نام نیک شان در دل و قلب مردم نقش می بندد،ورزشکار و هنر‌مند اگر از محنت جامعه ای که به ان‌تعلق دارد و از پول و در امد سرانه ملت ارتزاق بی خبر و بی تفاوت بماند‌پشیزی ارزش ندارد