دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

مراغه چیان: خسروانی خادم راستین ورزش بود

با اعلام معذرت خواهی برای تاخیر نسبت به قضاوت در مورد تیمسار خسروانی ونظرات نادرست منتج از بی تجربگی تاریخی در برنامه" شبهای فوتبالی " و خشم ودفاع اکثر پیشکسوتان تاج/استقلال و بازگشایی حقایق تاریخی بنده نیز لازم دیدم که با نام سعید مراغه چیان بزرگ شده در مکتب پاک وپر افتخار آبی (تاج) و شروع فوتبال از سن ۱۶ سالگی تا افتخار سالها کاپیتانی و بازنشستگی در تاج واستقلال و آنچه در دوران حضورم مشاهده کردم را به صداقت اعلام نمایم .

تیمسار و یا سپهبد خسروانی با انهمه موقعیت اجتماعی در ان دوران وبنیانگذار بزرگترین ومجهز ترین باشگاه ورزشی وفرهنگی با شعبات بزرگ در تمام شهرستانها ودر اقصی نقاط و کشورهای دیگر ودر سطح بین المللی مباهات ایران وایرانی از شروع یک باشگاه کوچک دوچرخه سواران ودر تمام رشته های ورزشی . مردی بسیار متواضع وخاکی بود ودفترش بدون تشریفات بروی همه باز بود ودر امر روحیه ورزشکاری انچنان دید باز وبزرگ داشت که برای مثاد وادار به یاد اوری یکی ازخصوصیات برجسته ایشان می شوم "روزی درجمعی به از نحوه داوریها نسبت به تاج شکایت بردند وجواب ایشان( دیگر نمی خواهم ازاین حرفها بشنوم و بروید تیمی بسازید که با همه نا داوریها بازهم دوگل جلو باشید" وبزرگ منشی های دیگر که از حوصله خارج است او وتاسیسات واستادیومهای متعدد که از ایشان بجا مانده ، به جرات می توان اذعان داشت که ۷۰ درصد موجودیت وظرفیت کل ورزش حال ما حتی بعد از گذشت نیم قرن مدیون اوست واز گرد وخاک باقیمانده از انها نیز بهره برداری می کنند .. اعتقاد راسخ دارم که اگر گرفتار کوته نظریهای مشتی توده ای مسلک نمیشد وضربات واتهامات غلط وبدخواهانه انها نمی بود که توسط نوادگان متحجرشان هنوز ادامه دارد به حتم‌ کمترین خدشه به خدمات این مرد بزرگ ورزش وارد نمی شد و الان هم انانی که درقید حیات هستند سخت از کرده واعتقادات خود نسبت به خسروانی پشیمانند وابراز خدا بیامرزی برایش دارند..به صریس قاطع اطمینان دارم اکنون اقدام به برپایی مجسمه افتخار او‌می شد که یحتمل در اینده وباز تاریخ.واقعیت های بیشتری ..در این باره بازگو خواهد کرد کاش خداوند یک خسروانی دیگر به ورزش ایران ما اهدا می کرد یا هو..

یادداشت از:سعید مراغه چیان