دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

درد دلی با وزیر محترم‌ارشاد

این روز های تلخ بیم و امید تامین سلامت مردم یک کشور از سویی و تامین معیشت ملت از سوی دیگر دغدغه های اصلی حکومت ها و دولت هاست.

هر یک به فراخور منابع مالی و هوشمندی و مسوولیت پذیری که دارند اقدام می کنند و به عنوان یک رسانه ورزشی تمایل نداریم پای مقایسه و مباحثه را در این رهگذر و درعرصه های بین المللی به میان بکشیم چون فصل هماوایی است و معتقدیم دولت می دانند که باید با تمام وجود در هدمت ملت ها باشند بنا بر این اصولا در کشور ما نیز تلاش هایی به نسبت خوبی شده تا در ایام کرونایی که مردم از کار و کاسبی نا خواسته افتاده اند با کمک مسوولان از تنگنای نیاز های ضروری تا حدودی خلاص شوند و دیروز که از قول دکتر سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانده ایم که برای پرداخت بیمه ‌هنر مندان نیز بر نامه دارند بسیار خرسند شدیم چون هنر هم بخشی از فرهنگ جامعه است که به ویژه در یکی دو ماه اخیر مردم خانه‌نشین شده اند چگونه همراه ورزکاران روحیه بخش و همدلی بین المدلی شده است و اکنون که انصافا شاهد تصمیمات بسیارارزشمندی از سوی وزیر دوست داشتنی فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم با وقوف به هزاران مشکل اقتصادی جاری در وزارت خانه توقع داریم که برای رسانه ها و روزناهه ها و خبر گزاری نیز فکر ی عاجل نمایند که پیشتر و جلو تر از هنر و هنر مندان که عزیزما هستند در بستر و مسیر جامعه گام بر می دارند و و وطایف بسیار حساس و خطیری را بر دوش دارندبه ویزه رسانه هایی که بخش خصوصی اند و از درامد های دولتی و ارگانی بهره نمی برند،وزیر محترم ارشاد به خوبی می دانند مدیرت در چنین رسانه های انهم در بحرانها چه دشواری ها و ظرایفی دارد تامین منابع انسانی التزام واقعی مدیرت افکار عمومی از سوی رسانه هاست،اما خبر نگار نیاز مند چگونه می تواند تن به مطالعه و جست و وجو گری بسپارد و چشم و گوش مردم و مسوولین باشد؟دقیقا تولید محتوا و بر اورده ساختن نیاز های اطلاعاتی و خبری مر دم و هنر انتقال و اقناع جامعه بدون حصور نویسندگان،تحلیگران و خبر نگاران و عکاسان نمی شود لذا رجای واثق دارم دکتر صالحی ارجمند به فکر بنگاه ها و رسانه هایی که مخاطبان اجتماعی فراوان دارند باشند و حد اقا به اندازه هنر مندان برای انان تسهیلات بیمه ای و‌کمک هزینه هایی را در نطر بگیرند از خبرنگارانی که بین‌۵۰۰تا یک میلیون و‌کمی بیشتر یا کمتر می گریند نیازمند تر داریم؟ همه می دانند مردان بزرگ در تنگنا ها و بحرانها تدبیر وارزشمندی مدیریتی خودشان را به اثبات می رسانند
رصا اسماعیلی مدیر مسوول و صاحب امتیاز خبر گزاری البرز ورزشی و روزنانه بین المللی شوت