جمعه سی و یکم فروردین ماه

توضیح شیاری درباره آکادمی معروف در لس آنجلس

در پی درج خبری مبنی بر دایرشدن آکادمی سعید معروف در لس آنجلس، مرتضی شیاری بازیکن سابق تیم ملی و دوست سعید معروف توضیحاتی در این بار ارائه داد.

وی گفت: از چندی پیش در فضای مجازی چنین خبری را خوانده بودم اما از آنجایی که رسانه شما یک منبع موثق به حساب می آید، باید توضیحاتی را ارائه بدهیم و اجازه ندهیم مافیای فضای مجازی واقعیت ها را به گونه دلخواه ترسیم کند.

شیاری که از دستیاران تمرینی جان اسپرا، سرمربی تیم ملی آمریکاست، می گوید: این قضیه از سوی دو تن از طرفداران والیبال و معروف پیش کشیده شد به این صورت که این دو با مراجعه به مدیر یک کلوپ ورزشی وعده داده اند که می توانند پای سعید معروف را به آموزش بازیکنان نوجوان در باشگاه بکشانند در صورتی که مدیر باشگاه یاد شده با اعلام اینکه از خدا می خواهد تا معروف را در کنار خود داشته باشد، مواردی در فضای مجازی مندرج شده که با آنچه که در ایران مطرح شده، متفاوت است. این را هم یادآور شوم که سعید معروف در رفت و آمدهای خود با آقای کرالی و همسر ایشان به طور برخورد کرده و تا آنجا که من می دانم چنین آکادمی ای توسط سعید معروف نشده است.

توضیح: ما منتظر واکنش کاپیتان سعید معروف در این باره هستیم تا واقعیت ها مشخص شود. آنچه که مورد تاکید مجدد ماست، اینکه چراغی که به خانه رواست...