پنجشنبه سی ام فروردین ماه
حق خوری علنی علیه بوکسور ایران ؛

آقای «وزیر ورزش» اعتراض کنید!

شکست عجیب و سوال برانگیز میثم قشلاقی بوکسور دلاور کشورمان که با ناداوری علنی داوران صورت گرفت، دل هر هموطنی را بشدت آزرده کرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی؛ در مصاف مشتزن ما برابر حریفی از بلاروس در  چارچوب رقابت های جهانی صربستان که دوشنبه شب رخ داد، شاهد حق خوری داوران بودیم.

قشلاقی در هر سه راند مقابل این رقیب برتری محسوس داشت اما در میان بهت همگان داوران پیروزی را به مشتزن بلاروس هدیه کردند.

شرایط آنچنان یکطرفه بود که علی استکی سرمربی تیم ملی کشورمان به این وضعیت معترض شد و با صدای بلند ناداوران را به خدا واگذار کرد. به طوریکه فریادهای این مربی زحمتکش بگوش هر بیننده‌ای می رسید.

این بی مهری ها نخستین بار نیست که علیه مشتزنان شجاع ما رقم می‌خورد و بی گمان نبود کرسی در مجامع بین المللی از یک سو و سکوت دامنه دار وزارت ورزش از سویی دیگر، مزید بر علت شده است.

برای رهایی از این فضای مسموم و دفاع از حقانیت بوکسورهای کشورمان  راهی به غیر از اعتراض مجدانه از سوی بالاترین مقام ورزش کشور متصور نیست.

پیشنهاد می شود با ارسال نامه اعتراض آمیز بهمراه فیلم این مسابقه به مقامات ذیصلاح فدراسیون جهانی بوکس، نسبت به این اقدامات مذموم و تضییع حق ملی پوش افتخارآفرین کشورمان اهتمام شود.

نویسنده: رضا میرزاییان